Vua Chả Cá Số 9 Lý Thường Kiệt

Vua Chả Cá Số 6

Address: 9 Lý Thường Kiệt
Investor: Mr. Tu Bui

Một công trình đặt nhiều tâm huyết của đội ngũ kiến trúc sư ilSole Architecture, đã dày công nghiên cứu để tạo nên một nét mới cho chuỗi nhà hàng vua chả cá, từ hình thức giao thông đông tây cho đến vật liệu và màu sắc sử dụng.

Vua Chả Cá No.6 Vua Chả Cá No.6 Vua Chả Cá No.6 Vua Chả Cá No.6 Vua Chả Cá No.6 Vua Chả Cá No.6 Vua Chả Cá No.6 Vua Chả Cá No.6 Vua Chả Cá No.6 Vua Chả Cá No.6 Vua Chả Cá No.6 Vua Chả Cá No.6 Vua Chả Cá No.6 Vua Chả Cá No.6 Vua Chả Cá No.6 Vua Chả Cá No.6 Vua Chả Cá No.6 Vua Chả Cá No.6 Vua Chả Cá No.6 Vua Chả Cá No.6 Vua Chả Cá No.6 Vua Chả Cá No.6 Vua Chả Cá No.6 Vua Chả Cá No.6 Vua Chả Cá No.6 Vua Chả Cá No.6 Vua Chả Cá No.6