Sông Tam Bạc

Category:

Description

Mã tác phẩm: THH22
Nghệ sĩ: Đường Ngọc Cảnh – 1925
Năm sáng tác: 1978
Tình trạng tác phẩm: Liên hệ
Chất liệu tác phẩm: Tranh khắc
Kích thước: 40 cm x 40 cm
Danh mục tác phẩm Tranh Phong Cảnh

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sông Tam Bạc”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP